آدرس دفتر مرکزی

اصفهان، سی و سه پل، ابتدای چهار باغ بالا، مجتمع تجاری کوثر، فاز یک، طبقه پنجم، واحد 707

تلفن تماس

03136204208 , 03136204621 , 03136204631 , 03136251930

فکس

03136204632

آدرس کارخانه

کیلومتر 30 جاده اصفهان شیراز، جنب پلیس راه، منطقه صنعتی سه راه مبارکه، فاز یک، خیابان نهم، شرکت سارنج سوله ایران

تلفن تماس

03152373186 , 03152373376 , 03152373221

فکس

03152373187

آدرس دفتر مرکزی

آدرس کارخانه