سازه فلزی | تصاویر سوله - محیط داخلی شرکت سارنج سوله
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 1
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 2
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 4
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 5
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 6
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 8
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 9
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 10
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 13
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 15
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 16
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 17
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 18
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 19
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 20
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 21
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 22
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 24
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 27
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 28
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 30
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 31
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 32
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله32
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 34
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 35
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 36
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 37
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 38
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 39
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 40
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 41
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 42
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 43
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 44
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 45
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 46
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 47
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 48
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 49
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 50
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 51
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 52
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 53
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 54
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 55
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 56
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 57
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 58
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 59
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 60
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 61
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 62
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 63
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 64
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 65
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 66
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
محیط داخلی شرکت سارنج سوله 67
محیط داخلی شرکت...
Image Detail Image Download
1
1
Image Detail Image Download
2
2
Image Detail Image Download
3
3
Image Detail Image Download
4
4
Image Detail Image Download
5
5
Image Detail Image Download
6
6
Image Detail Image Download
7
7
Image Detail Image Download
8
8
Image Detail Image Download
 
 
 

سارنج سوله ایران

سارنج سوله ایران

سارنج سوله ایران

سارنج سوله ایران

تصاویر

image image image image image image image image image
طراحی و محاسبه سوله
سوله
پل جرثقیل سقفی
سازه فلزی
سارنج سوله ایران
محاسبه وزن سوله
اسکلت فلزی پیچ و مهره
پل جرثقیل سقفی
سازه فضایی

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی دفتر مرکزی : اصفهان، چهار باغ بالا، مجتمع تجاری کوثر، فاز یک، طبقه پنجم، واحد 707

سوله 36204631 (031) ، 36251930 (031)

سوله 36204632 (031)

سوله کارخانه : کیلومتر 30 جاده اصفهان شیراز، منطقه صنعتی سه راه مبارکه، فاز یک، خیابان نهم

سوله 52373186 (031) , 52373221 (031) و

52373376 (031)

سوله 52373187 (031)

سوله info@saranjsooleh.com

مدیریت پروژه

سازه فلزی

با توجه به تنوع و گستردگی حیطه فعالیت شرکت سارنج سوله ایران،حضور کادری مجرب در  مقوله مدیریت پروژه بمنظور برآورده نمودن هر چه بهتر خواسته های کار فرمایان امری لازم و بدیهی می باشد،بطوری که در هنگام مراجعه کارفرمایان به کارشناسان بازاریابی و فروش شرکت هر کدام به مدیر پروژه مربوط به نوع خواسته آنها معرفی میگردند تا در مرحله اول مشاوره منی متناسب با نوع سفارش مراجعه کنندگان در اختیار آنها قرار گیرد.پس از تبیین و نهایی شدن طرح کلی هر پروژه،کار گروه مربوطه شامل مدیر پروژه،طراح و محاسب کارشناس مالی طرح اولیه را تبیین و نهایتا بهترین پیشنهاد فنی و مالی و زمانی خود را به کارفرمایان ارائه می نماید.بعد از انجام توافقات مراودات ارسال و تحویل و عقد قرارداد،مدیر پروژه مذکور برنامه اجرایی و زمانبندی پروژه را به منظور انجام نظارت و... تهیه و در اختیار کارفرمایان قرار داده در طول انجام پروژه شامل طراحی،ساخت،تکمیل،ارسال و نصب و همچنین بعد از انجام کامل پروژه هماهنگی های لازمه را به عمل آورده پس از اتمام، رضایتمندی کامل کار فرما را اخذ و به مدیریت شرکت اعلام میدارد.

فنی مهندسی

سازه فلزی

واحد فنی و مهندسی در شرکت سارنج سوله ایران وظیفه طراحی و انجام محاسبات سوله لازمه در زمینه ساخت و اجرای پروژه ها ، اعم از طراحی سازه های فلزی و  سازه های فضایی بر مبنای جدید ترین استانداردهای روز جهان، تهیه  و ارائه طرحهای محاسباتی و نقشه های اجرایی اعم از نقشه های مبنا(Main plan) و نقشه های کارگاهی(Shop plan) نقشه های برش(Cutting plan)، طراحی مقولات تکمیلی سازه ها متناسب با مفروضات هر طرح به منظور برآورده نمودن نیاز های مشتریان از یک طرف و ارائه طرحی بر مبنای مهندسی ارزش و بهینه سازی وزن سوله یا سازه از سوی دیگر بر عهده دارد. برخی از استاندارد ها و نرم افزارهای مورد سفارش در این واحد به قرار ذیل می باشد:

پل جرثقیل سقفی استانداردها:

سازه فلزی در بخش بتون (َACI)

سازه فلزیدر بخش فلزی (AISC)

پل جرثقیل سقفی مباحث مر بوطه ی مقررات ملی ساختمان و دستور العمل های بارگذاری F.E.M     AWS    BS    ASTM     DIN    ISO

سازه فلزی نرم افزارها: AUTO CAD,MECHANICAL DESKTOP,X-STEEL,ETABS2000,SAP2000

ماشین آلات و تجهیزات

پل جرثقیل سقفی

با توجه به آن که کارایی و دقت ماشین آلات خط تولید هر کارخانه اثر مستقیم و غیر قابل انکاری در سرعت و کیفیت تولیدات آن دارا هستند، شرکت سارنج سوله ایران همیشه سعی در تهیه و استفاده از آلات صنعتی مدرن با ضریب بهره وری بالا داشته است که برخی از آنها شامل موارد ذیل می باشد :

سازه فضای دستگاه گیوتین با قابلیت برش به ضخامت 20 میلیمتر با طول برش 6 متر، ساخت شرکت EHT آلمان

سازه فضای دستگاه پرس برک (PRESS BREAK) به ظرفیت 500 تن با دهانه کاربری 6 متر، ساخت شرکت EHT آلمان

سازه فضای دستگاه گیوتین با قابیلت برش تا ضخامت 2 میلیمتر دهانه برش 2 متر

سازه فضای دستگاه رول گیر به ظرفیت 30 تن

سازه فضای دستگاه رول باز کن تا ضخامت 6 میلیمتر

سازه فضای دستگاه فرمینگ (FORMING) سینوسی (کرکره) ورق تا ضخامت 1 میلیمتر با دهانه کاربری 1250 میلیمتر

سازه فضای دستگاه نورد ورق تا ضخامت 15 میلیمتر

سازه فضای دستگاه دربل ستونی 2 محوره با میز مدرج گردان با قابلیت سوراخکاری تا قطر 70 میلیمتر، ساخت انگلستان

سازه فضای تعداد 3 دستگاه دربل ستونی ثابت با قابلیت سوراخکاری تا قطر 50 میلیمتر

سازه فضای تعداد 2 دربل مگنت 4 سرعته

سازه فضای 1 دستگاه جرثقیل 10 تن ماشینی ساخت شرکت پال فینگر آلمان

سازه فضای دستگاه پانچ هشت کاره ساخت روسیه با قابلیت پانچ و برش ورق و انواع پروفیل های فولادی

سازه فضای دستگاه پانچ هیدرولیک با قابلیت پانچ سوراخ های به قطر 25 میلیمتر بر روی ورق تا ضخامت 20 میلیمتر

سازه فضای دستگاه پانچ ضربه ای با قابلیت پانچ ورق تا ضخامت 8 میلیمتر

سازه فضای انواع کمپرسورهای باد

سازه فضای دستگاه برش پلاسما با قابلیت برش ورق تا ضخامت 40 میلیمتر، ساخت اتریش

سازه فضای دستگاه های پخ زن و برش ریلی

سازه فضای انواع دستگاه جوش MIG و دستگاههای جوش رکتی فایر

سازه فضای انواع جرثقیل سقفی تا ظرفیت 30 تن و بالابرهای کارگاهی

سازه فضای دستگاه جوش دیزلی با ظرفیت 500 آمپر ساخت انگلیس

سازه فضای انواع دستگاه مخزن رنگ زنی

سازه فضای دستگاه تسمه کش

سازه فضای دستگاه سنجش ضخامت رنگ (elcometer) و دستگاههای سنجش سلامت جوش (Welding gage)

سازه فضای خط اجرای سندبلاست پاششی همراه با کلیه ملزومات

سازه فضای دستگاه جوش اتوماتیک زیر پودری

سازه فضای و کلیه ابزار آلات و تجهیزات مورد نیاز عملیات ساخت و نصب سوله

کنترل کیفیت

سازه فضایی

واحد کنترل کیفیت با توجه به اهمیت کارکرد خود وظیفه کنترل و تضمین کیفیت مواد اولیه خریداری شده و محصولات و همچنین نظارت بر انجام تمامی مراحل ساخت و نصب سازه ها و سوله را بر عهده دارد که فهرست اهم وظایف این واحد به شرح ذیل می باشد:

سوله سازی در اصفهان کنترل مرغوبیت  مواد اولیه و مصالح شامل ورق و پروفیل های فلزی سیم جوش الکترود پیچ و مهره رنگ و....
سوله سازی در اصفهان برداشت نقشه جوشکاری بر اساس طرح محاسباتی سازه
سوله سازی در اصفهان تهیه دستور العمل نحوه جوشکاری wps
سوله سازی در اصفهان تهیه PQR بصورت دوره ای یا پروژه ای
سوله سازی در اصفهان نظارت مستمر بر اجرا و تهیه گزارشهای بازرسی مراحل مختلف پروژه شامل برش (Cutting)، مونتاژ و سوراخکاری (derilling &Fitup)، جوشکاری،(Wellding)، تکمیل و رنگ آمیزی (Painitng & Compeleting) ، مارک زنی و کد زنی
سوله سازی در اصفهان انجام تستهای جوش (V.T,M.T, P.T,U.T,R.T,…)
سوله سازی در اصفهان تهیه گزارش بازرسی جوش N.D.T Reporter
سوله سازی در اصفهان تهیه و ثبت مدارک ارسال

تحقیقات و توسعه R&D

اسکلت فلزی پیچ و مهره

واحد تحقیقات و توسعه با توجه به  اهداف شرکت سارنج سوله ایران مبنی بر همگامی و همراهی با تکنولوژی های روز دنیا بصورت مستمر در شرکت سارنج سوله ایران مشغول به فعالیت بوده و با داشتن زیر شاخه ای بنام  آموزش در پیکره خود مسئولیت بروز سازی مهارت و دانسته های  کلیه پرسنل شرکت سارنج سوله ایران در واحد های مختلف را بر عهده دارد.