محاسبه و ترسیم نقشه

طراحی ، محاسبات و نقشه که پس از بازدید و مطالعات میدانی کارشناسان سازه و محاسب از محل پروژه و بر اساس نوع کاربری سازه و مشاوره های مهندسان صنایع و در نظر گرفتن کلیه امکانات و همچنین قابلیت فاز های توسعه ای صورت می پذیرد.

 در این مرحله ابتدا جزییات ، مختصات و مشخصات میدانی زمین محل احداث سـولــه ، سـازه فـضـایـی و سازه فـلـزی با استفاده از تجهیزات نقشه برداری و دوربین های پیشرفته برداشت و در آتلیه مجهز به کامپیوتر ها ، چاپگرهای  و اسکنر های پیشرفته در کنار اطلاعات قانونی و تکلیفی ارایه شده از طرف  سـازمــان هـای مـربـوطــه قــرار گـرفـتـه و پس از بررسی و آنالیـز اطـلاعـات توسط مهندسین سازه و مـحاسب و نـرم افــزارهای مـهنـدسی ، تـخصـصی و  بـروز مانند :ETABS ، SAP ، STAAD ، AUTOCAD ، SAFE ، CIVIL 3D ، XSTEEL ، ARCHICAD ، AUTOCAD ARCHITECT ، ANSYS ، PDMS ، AUTOCAD LAND DESKTOP  ، ROBOT ، CSCOOL ، CSI SECTION DESIGNER ، PROKON ، PLAXIS 3D XVHPD ، PERFORM 3D و بـر اساس استاندارد ها و آیین نامه های ملی و  بین المللی سـولــه ، سـازه فـضـایـی و سازه فـلـزی طراحی ،محاسبه و ترسیم میگردد .

 این نقشه ها شامل نقشه های ساخت اسکلت فـلـزی ، نقشه های نصب ،نقشه های پوشش با ساندویچ پانل پلی یورتان یا سایر مصالح و ابنیه ، نقشه های مکانیکال ، نقشه های الکتریکال ، نقشه های معماری ، نقشه های امکانات جانبی سازه (ساختمان اداری ، ساختمان نگهبانی ، ساختمان سرایداری ، سالن غذا خوری ، سرویس های بهداشتی و حمام ، خوابگاه ، مخازن مختلف ، محوطه سازی و سایر قسمت های مورد نیاز سازه و کارفرما ) میباشد .

 پس از مرحله طراحی ، محاسبات و نقشه ، امور متره و برآورد مصالح جهت اعلام دقیق هزینه ساخت کامل سـولــه ، سـازه فـضـایـی و سازه فـلـزی و تامین منابع مالی و ارائه برنامه زمان بندی اجرایی ، متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی ، شرایط پرداختی و مالی و الزامات قانونی ارائه شده از سازمان ها و بانک های مربوطه و یا مشاور پروژه انجام می شود .

 طرح نهایی جهت رفع هرگونه نقص و رفع آن قبل از اجرا و اتمام کار و به منظور جلوگیری از هزینه های اصلاح و دوباره کاری به صورت سه بعدی و انیمیشن تصویر سازی و به کارفرما و مشاوران پروژه ارائه می گردد.