آدرس دفتر مرکزی

اصفهان، سی و سه پل، ابتدای چهار باغ بالا، مجتمع تجاری کوثر، فاز یک، طبقه پنجم، واحد ۷۰۷

تلفن تماس

۰۳۱۳۶۲۰۴۲۰۸ , ۰۳۱۳۶۲۰۴۶۲۱ , ۰۳۱۳۶۲۰۴۶۳۱ , ۰۳۱۳۶۲۵۱۹۳۰

فکس

۰۳۱۳۶۲۰۴۶۳۲

آدرس کارخانه

کیلومتر ۳۰ جاده اصفهان شیراز، جنب پلیس راه، منطقه صنعتی سه راه مبارکه، فاز یک، خیابان نهم، شرکت سارنج سوله ایران

تلفن تماس

۰۳۱۵۲۳۷۳۱۸۶ , ۰۳۱۵۲۳۷۳۳۷۶ , ۰۳۱۵۲۳۷۳۲۲۱

فکس

۰۳‍۱۵۲۳۷۳۱۸۷

آدرس دفتر مرکزی

آدرس کارخانه