اهداف شرکت

هدف عالیه این شرکت از ابتدا همراهی و استفاده از تکنولوژی روز دنیا چه در زمینه طراحی ساخت و اجرا سوله و سازه های فلزی اسکلت فلزی پیچ و مهره و همچنین ساخت تیر و ورق باکسبه منظور بهینه سازی تولیدات خود و برآورده کردن بهینه نیاز های کار فرمایان خویش بوده است بطوری که تحقیق و نوآوری در این شرکت همواره مد نظز بوده جز لاینکفی از فعالیتهای این شرکت می باشد.